ศาลแขวงดุสิต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงดุสิต ยินดีต้อนรับ - โทร. 02-241-2654, 02-241-2659 - โทรสาร. 02-241-2646 - E-mail : dsmc@coj.go.th *** ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ***

ศาลแขวงดุสิตจัดโครงการ "การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล"

ศาลแขวงดุสิตจัดโครงการ "การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล"


เอกสารแนบ