ศาลแขวงดุสิต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงดุสิต ยินดีต้อนรับ - โทร. 02-448-7273-4 - โทรสาร. 02-448-6628 - E-mail : dsmc@coj.go.th *** ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ***


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ส่วนคลัง
ข้อมูลส่วนคลัง
 1. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน เมษายน 2560
 2. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มีนาคม 2560
 3. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 4. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มกราคม 2560
 5. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 6. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 7. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 8. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กันยายน 2559
 9. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 10. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 11. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 12. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 13. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน เมษายน 2559
แบบคำร้องขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งระหว่างศาล
แบบฟอร์ม กยศ.
แบบฟอร์มการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงดุสิต

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 70
ผบ.460/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1059/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1069/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1070/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1071/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1306/45
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.212/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2248/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2317/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2577/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.308/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ก
อ.3228/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.324/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3247/59
สอบคำให้การและตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3409/59
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.397/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.428/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.457/60
นัดพร้อมฯ/พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.681/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.889/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.919/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.933/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.937/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.940/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.945/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.946/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.957/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.996/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1000/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1404/55
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.203/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.309/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.472/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.726/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.728/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.729/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.730/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.814/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.850/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.909/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.963/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.964/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.965/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.966/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.969/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.970/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.971/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.972/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.973/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.974/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.975/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.976/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.977/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.978/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.979/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.987/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.988/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.989/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.990/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.994/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.995/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.996/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.997/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.999/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.108/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.166/60
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.171/60
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.538/59
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1291/58
ฟังผลชำระและฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1829/59
ฟังผลฯและฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)