ศาลแขวงดุสิต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงดุสิต ยินดีต้อนรับ - โทร. 02-241-2654, 02-241-2659 - โทรสาร. 02-241-2646 - E-mail : dsmc@coj.go.th *** ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ***ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ส่วนคลัง
ข้อมูลส่วนคลัง
 1. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 2. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 3. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กันยายน 2561
 4. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 5. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 6. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 7. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 8. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน เมษายน 2561
 9. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มีนาคม 2561
 10. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 11. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มกราคม 2561
 12. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 13. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 14. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 15. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กันยายน 2560
 16. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 17. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 18. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 19. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 20. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน เมษายน 2560
 21. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มีนาคม 2560
 22. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 23. บัญชีรายละเอียดการขอรับเงินรางวัล พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจำเดือน มกราคม 2560
จุลสาร
แบบคำร้องขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งระหว่างศาล
แบบฟอร์ม กยศ. 2561
แบบฟอร์มการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 110
ผบ.1471/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:30
ผบ.1511/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:30
ผบ.2165/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
ผบ.2384/55
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
ผบ.2406/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ.2427/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.2449/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ.2453/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ.2454/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ.2455/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ.2456/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.2764/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.2765/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.2766/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.2824/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
ผบ.2990/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.3130/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.3131/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.3143/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ.3178/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.3179/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.3180/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.3181/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.3182/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.3183/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.3184/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.3185/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.3186/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.3187/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ.3213/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
ผบ.3214/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ.3226/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ.3227/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ.3228/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ.3230/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ.3238/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
ผบ.329/52
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
พ.165/61
นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
พ.412/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:30
พ.448/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
พ.449/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
พ.455/61
นัดพร้อมสจ
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
พ.608/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
พ.611/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
พ.612/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
พ.616/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
พ.617/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
พ.625/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
พ.626/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
พ.634/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.1024/59
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.1081/61
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
อ.1177/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.1226/61
นัดสอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.1271/53
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.1302/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.1324/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.1353/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
อ.1921/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.1935/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.196/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.1994/58
นัดพร้อมพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:30
อ.2009/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:30
อ.2057/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.2075/59
นัดฟังผลฯพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 10:30
อ.208/61
ฟังผลชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:30
อ.209/60
นัดพร้อมไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
อ.2304/59
ฟังผลชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.2305/59
ฟังผลชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.2306/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.2307/59
นัดฟังผลฯพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.2330/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.2403/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.2440/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.2471/59
ฟังผลชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
อ.2472/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 13:30
อ.2493/61
นัดสอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.2494/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:30
อ.2615/58
นัดพร้อมฯพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.2698/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.2792/59
นัดฟังผลฯพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
อ.2829/60
นัดพร้อมพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:30
อ.2856/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.2857/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.2859/58
ฟังผลชำระฟังคำพิพกษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
อ.2891/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 401 เวลา 09:00
อ.2904/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.2932/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
อ.294/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.2975/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
อ.2976/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
อ.3000/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 13:30
อ.3007/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
อ.3009/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
อ.3051/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.3058/61
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
อ.3140/59
ฟังผลชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
อ.337/60
นัดพร้อมฯพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 09:00
อ.380/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.404/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.427/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.446/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
อ.636/61
นัดพร้อมฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.637/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ.647/60
ฟังผลชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
อ.663/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 13:30
อ.77/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
อ.84/58
ฟังผลชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
อ.91/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
อ85/62
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00